Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

WM-skúška na overenie odbornej spôsobilosti

Skúška na overenie odbornej spôsobilosti-Wellness pracovník-masérske služby


26. 08. 2020 11.08 hod.

Skúška na overenie odbornej spôsobilosti–16.9.2020