Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

DCPH - služby pre verejnosť


                                                              
                  

    


                                                                   
 

 

                
                                                                                          
                      

 

Telefónne číslo: +421918462173                               Email: ftvs.dcphuniba.sk