Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

FTVŠ UK získala dva nové granty APVV


26. 05. 2023 08.10 hod.

Agentúra dňa 24. 05. 2023 zverejnila rozhodnutia o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2022. V spoločenských vedách získalo finančnú podporu len 20% z celkového počtu žiadostí.  FTVŠ UK získala grantovú podporu pre dva projekty: 

  • APVV-22-0470: Manažment rizík poranenia mozgu u hráčov kontaktných športov – diagnostika a prevencia neurodegenerácie (dr. Tóth) 
  • APVV-22-0047: Účinok telesného cvičenia a výživy na črevný mikrobióm a kvalitu života vyliečených onkologických pacientov (prof. Bielik) 

ROZHODNUTIE RADY PRE SPOLOČENSKÉ VEDY