Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

WM - skúška wellness masérov

Skúška na overenie odbornej spôsobilosti wellness pracovník-masérske služby-12.5.23 prezenčne


09. 05. 2023 00.00 hod.

skúška wellness masérov - 12.5.2023