Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

WM - skúška wellness masérov

Skúška na overenie odbornej spôsobilosti wellness pracovník-masérske služby-20.10.23 prezenčne


16. 10. 2023 14.42 hod.

skúška wellness masérov - 20.10.2023