Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

TA - vzdelávanie trénerov II. kvalifikačného stupňa plávanie

II.stupeň - vzdelávanie trénerov plávania 22.-24.9.2023 - 1. špeciálna časť


19. 09. 2023 08.37 hod.

vzdelávania trénerov (II. stupeň) – 22.9.-24.9.2023 - 1. špeciálna časť