Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

TA - vzdelávanie trénerov II. kvalifikačného stupňa pre viacero šport. špecializácií

II.stupeň - vzdelávanie trénerov 11.-12.11.2023 - 1. všeobecná časť


06. 11. 2023 14.35 hod.

vzdelávania trénerov (II. stupeň) – 11.11.-12.11.2023 - 1. všeobecná časť