Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

TA-vzdelávanie trénerov plávania III.kvalifikačného stupňa

III.stupeň - vzdelávanie trénerov plávania v termíne 11.-12.11.2023-2.špeciálna časť


06. 11. 2023 14.44 hod.

vzdelávanie trénerov plávania (III. stupeň) - 11.11-12.11.2023-2.špeciálna časť