Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Zomrel PaedDr. Igor Baran, PhD.


27. 10. 2023 12.12 hod.

Dňa 24. októbra 2023 vo veku 70 rokov nás navždy opustil PaedDr. Igor Baran, PhD. dlhoročný pedagóg, člen Katedry športov v prírode a plávania Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave.

V rokoch 2003 – 2007 pôsobil vo funkcii prodekana pre výstavbu a rozvoj fakulty, v rokoch 2009 – 2013 bol predsedom Akademického senátu FTVŠ UK. V rokoch 1996 – 2006 zastával funkciu viceprezidenta Vodnej záchrannej služby Slovenského červeného kríža (VZS SČK), v rokoch 2006 – 2016 funkciu prezidenta VZS SČK.

Počas celého obdobia bol členom Najvyššej rady SČK.

Česť jeho pamiatke.