Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Dekanské voľno


13. 03. 2024 08.54 hod.

Dekan FTVŠ UK udeľuje študentom dekanské voľno na: 2. apríla 2024 (utorok) v súvislosti s veľkonočnými sviatkami.