Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška - Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

dňa 20. 2. 2020 o 9.00 hod. v aule prof. Stráňaia FTVŠ UK, Nábr. L. Svobodu 9, Bratislava


05. 02. 2020 14.51 hod.

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje,

že dňa 20. 2. 2020 o 9.00 hod. sa v aule prof. Stráňaia FTVŠ UK, Nábr. L. Svobodu 9, Bratislava uskutoční habilitačná prednáška pracovníčky Katedry edukačných a humanitných vied  o športe  FTVŠ UK

Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

na tému: „Doména šport a jej pozícia v kvalite života ľudí so zdravotným postihnutím“

a obhajoba habilitačnej práce na tému: „Kvalita života športujúcich a nešportujúcich mužov a žien s rozdielnym zdravotným stavom“.