Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška - Mgr. Miloša Štefanovského, PhD.


23. 10. 2023 11.50 hod.

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 09.11.2023 o 9.00 hod. v Aule prof. Stráňaia Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Nábr. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava uskutoční verejnú habilitačnú prednášku Mgr. Miloša Štefanovského, PhD. odborného asistenta na Katedre gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov na tému: „Dynamika tréningového zaťaženia v jednotlivých etapách dlhodobej športovej prípravy v džude“ a verejnú obhajobu habilitačnej práce dňa 09.11.2023 o 10.15 hod. v Aule prof. Stráňaia na tému: „Rozvoj a diagnostika pohybových schopností a technických zručností v džude“ v odbore športová edukológia.