Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Hostili sme prvé stretnutie základných škôl v Bratislavskom kraji, ktoré budú od septembra učiť po novom

Stretnutie sa uskutočnilo v aule prof. Stráňaia 27. februára 2024.


05. 03. 2024 07.50 hod.

Na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave sme v spolupráci s Krajským pracoviskom Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (KP NIVaM) v Bratislave a Regionálnym centrom podpory učiteľov (RCPU) pre okresy Bratislava I-V, Malacky, Senec, Pezinok zorganizovali stretnutie so školami, ktoré sa prihlásili do implementácie nového kurikula v šk. roku 2024/2025.

Stretnutie sa uskutočnilo v aule prof. Stráňaia 27. februára 2024. Pozvaní boli zriaďovatelia a zástupcovia prihlásených základných škôl a jeden pedagogický zamestnanec z každej zo škôl, ktoré budú od nasledujúceho septembra pracovať na postupnom zavádzaní nového kurikula.

Účastníkov na pôde fakulty privítala, doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD., študijná prodekanka FTVŠ UK v Bratislave. Stretnutie viedli PaedDr. Monika Popluhárová (KP NIVaM Bratislava) a Mgr. Jana Chomistová (RCPU), ktoré predstavili konkrétne ponuky a formy podpory pre školy vstupujúce do postupného zavádzania kurikulárnych zmien v základnom vzdelávaní. Jedným z bodov programu bolo aj predstavenie výskumných projektov Fakulty telesnej výchovy a športu, na ktorých môžu školy v spolupráci s fakultou participovať.