Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

TA - vzdelávanie trénerov I.kvalifikačného stupňa - všeobecná časť pre viacero šport. špecializácií

I.stupeň-všeobecná časť vzdelávania trénerov I.st. 15.10.-17.10.21 online formou


12. 10. 2021 15.40 hod.

vzdelávanie trénerov (I.stupeň) - 15.10.-17.10.2021