Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

TA - vzdelávanie trénerov I.kvalifikačného stupňa - viacero športových špecializácií

I.stupeň- vzdelávania trénerov pre viacero športových špecializácií 25.3.-27.3.2022-online


21. 03. 2022 11.12 hod.

vzdelávanie trénerov (I.stupeň) - 25.3.-27.3.2022