Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Na štadióne FTVŠ UK bol Olympijský deň detí s rakovinou

FTVŠ UK spolu so Slovenským olympijským a športovým výborom a lekármi z LF UK rozhýbali detských bojovníkov s onkologickým ochorením.


13. 05. 2024 10.33 hod.
Od: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy

V sobotu 11. mája o desiatej vzplanul na atletickom štadióne FTVŠ UK olympijský oheň a viala vlajka s piatimi kruhmi pre deti a rodiny zápasiace s rakovinou. Vďaka pedagógom, doktorandom a študentom z FTVŠ UK mal športový program aj olympijský prívlastok “Citius, Altius, Fortius”.

Najdôležitejšou pridanou hodnotou však bol sociálny rozmer tohto podujatia. Rodiny, ktoré pricestovali z rôznych kútov Slovenska sa spoznali či opäť stretli a vymenili si zážitky a skúsenosti.

„Podujatie bolo dôkazom, že pokým tlčie srdce, pohyb a šport si vždy cestu nájdu. Tentokrát deti necvičili v transplantačných boxoch alebo v spoločenskej miestnosti Národného ústavu detských chorôb, ani za obrazovkami s MS Teams, ale mohli zažiť súťaženie na štadióne s regulárnymi symbolmi olympizmu,“ povedal dekan FTVŠ UK Viktor Bielik.

Športové Disciplíny

1. Beh 50 m

2. Hod detským oštepom (pískacie raketky)

3. Cezpoľný beh

4. Chôdza po nízkej kladinke

5. Plávanie na 25m