Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznam pre uchádzačov bakalárskeho stupňa štúdia na FTVŠ UK


01. 03. 2021 12.26 hod.

Oznamujeme, všetkým uchádzačom o štúdium bakalárskeho stupňa štúdia na FTVŠ UK, že prijímacia skúška sa uskutoční v dňoch 27. až 30. apríla 2021.

V prípade nepriaznivej pandemickej situácie zverejníme náhradný termín prijímacej skúšky do 10. apríla 2021.

Náhradný termín plánujeme 5.7.-8.7.2021.