Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Stanovisko vedenia FTVŠ UK k násilnému incidentu


13. 03. 2024 09.46 hod.

Vedenie fakulty dôrazne odsudzuje medializovaný násilný incident, ktorý sa odohral v areáli Študentského domova v Mlynskej doline z utorka na stredu z 5. na 6. marca 2024 a dištancuje sa od správania jednotlivcov, ktoré nie je v súlade s právami a povinnosťami študenta, s dodržiavaním zásad demokracie, humanity a s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vyzývame študentov našej fakulty, aby sa zdržali akýchkoľvek prejavov, ktoré napomáhajú šíreniu tohto incidentu na sociálnych sieťach. Žiadame študentov, ktorí ste boli svedkami tohto incidentu, buďte súčinní v prípade jeho vyšetrovania. Pozorne sledujeme vývoj udalostí okolo tohto incidentu a budeme maximálne súčinní s orgánmi činnými v trestnom konaní a rovnako vyvodíme patričné disciplinárne opatrenia, ktoré vyplynú z tohto procesu. Dúfame, že svojím konaním budete adekvátne reprezentovať fakultu a prispievať k jej pozitívnemu obrazu v spoločnosti.