Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

#študujftvš

.


10. 09. 2020 07.23 hod.

Vážení uchádzači o štúdium,

Ďalšie podmienky prijatia na akademický rok 2021/2022 budú zverejnené na webovej stránke fakulty v zákonných lehotách.

Dni otvorených dverí

11.9.2020 – Zrušený z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie !

5.11.2020 – Celouniverzitný deň otvorených dverí s možnosťou navštíviť vyučovanie na FTVŠ

22.1.2021 – Deň otvorených dverí s možnosťou účasti na prípravných kurzoch z gymnastiky, plávania a športových hier

Video kampaň na youtube (postupne pridávame videá, daj nám odber a nezmeškaj ich.

Video areálu FTVŠ UK

Brožúry a materiály ku kampani #študujftvš budeme postupne pridávať na oficiálnu webstránku fakulty a taktiež na naše sociálne médiá.

 

Kampaň a video sériu #študujftvš nájdeš na našich sociálnych médiách

Instagram

Facebook

Youtube