Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

súťaž Slovak University Startup Cup 2024


06. 05. 2024 10.54 hod.

Študenti VŠ, ktorí majú zaujímavé nápady sa môžu prihlásiť do súťaže .Slovak University Startup Cup 2024. Odmenených bude 5 najlepších študentských startupov podľa jednotlivých kategórií. a) Veda, medicínske technológie b) Informačné technológie, mobilné technológie, web c) Priemyselné technológie, robotika, technické riešenia d) Životné prostredie, zelené technológie e) Ostatné nápady (všetky ktoré nepatria do kategórii a,b,c,d). Absolútny víťaz bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnej súťaži University Startup World Cup 2024 v októbri 2024 v Kodani. Stretne sa tu so študentskými startupmi z celého sveta a bude mať možnosť súťažiť o zaujímavú finančnú odmenu. Viac informácií môžete nájsť na www.studentstartup.sk. Uzávierka pre prihlasovanie je 27.5. 2024