Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

TA - on line školenie trénerov III. kvalifikačného stupňa pre viacero športových špecializácii

III. stupeň – viacero športových špecializácii


15. 10. 2020 14.04 hod.

Vzdelávania trénerov (III. stupeň) – 6.11.-8.11.2020