Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

TA - vzdelávanie trénerov I. kvalifikačného stupňa basketbalu

I.stupeň - vzdelávanie trénerov basketbalu 26.4.-28.4.2024 -1. špeciálna časť prezenčne na FTVŠ


23. 04. 2024 09.52 hod.

vzdelávania trénerov (I. stupeň) – 26.4.-28.4.2024 - 1. špeciálna časť