Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

IA-vzdelávanie inštruktorov I. kvalifikačného stupňa

I.stupeň - vzdelávanie inštruktorov 22.-24.9.2023 pre viacero šport. špecializácií


18. 09. 2023 09.14 hod.

vzdelávanie inštruktorov (I.stupeň) - 22.9.- 24.9.2023 pre viacero šport. špecializácií