Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

TA-vzdelávanie trénerov I. kvalifikačného stupňa plávania

I.stupeň- vzdelávanie trénerov plávania 10.12.-11.12.22 kombinovanou formou


05. 12. 2022 11.16 hod.

vzdelávanie trénerov (I.stupeň)- 10.12.-11.12.202 2.špeciálna časť + záverečné skúšky