Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

TA-vzdelávanie trénerov plávania I.kvalifikačného stupňa-1.špeciálna časť

plávanie I.stupeň - 1.špeciálna časť 12.11.-14.11.21


08. 11. 2021 13.46 hod.

Vzdelávanie trénerov pre (I.stupeň) – 1.špeciálna časť 12.11.-14.11.2021, online+prezenčne