Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

IA- školenie inštruktorov jogy a jogovej terapie I. kvalifikačného stupňa

inštruktor jogy a jogovej terapie I.stupeň - všeobecná časť


02. 09. 2020 10.30 hod.

Program všeobecnej časti pre (I.stupeň) – 18.9.-20.9.2020