Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

WM-skúška na overenie odbornej spôsobilosti wellness pracovník-masérske služby

wellness pracovník-masérske služby - 27.5.2022


23. 05. 2022 09.22 hod.

skúška wellness pracovník-masérske služby 27.5.2022- prezenčne