Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

TA-vzdelávanie trénerov I. kvalifikačného stupňa cyklistiky

I.stupeň - vzdelávanie trénerov cyklistiky 27.4.-28.4.2024 - 2. špeciálna časť, ŠA Topoľčianky


23. 04. 2024 15.13 hod.

vzdelávanie trénerov cyklistiky (I.stupeň) - 27.4.-28.4.2024 - 2. špeciálna časť