Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

WM-skúška na overenie odbornej spôsobilosti

Skúška na overenie odbornej spôsobilosti-Wellness pracovník-masérske služby-teoretická a praktická časť skúšky


07. 09. 2021 14.34 hod.

Skúška na overenie odbornej spôsobilosti–teoretická a praktická časť 10.9.2021