Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyjadrenie stanoviska AS FTVŠ UK k protestu voči Novele zákona


18. 02. 2022 11.05 hod.

Akademický senát FTVŠ UK dňa 10.2.2022 prijal uznesenie o PRIPOJENÍ SA k Výzve RVŠ SR zo dňa 9.2.2022 a navrhuje vedeniu fakulty prerušiť výučbu 21.2.2002 na znak rázneho protestu proti súčasnému zneniu novely zákona o VŠ.

 

V Bratislave 10.2.2022, 14,00 hod

                                                                                                    doc. Mgr. Miroslav VAVÁK, PhD.

                                                                                                           predseda AS FTVŠ UK