Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Zápisy - INFORMÁCIA


02. 09. 2021 15.11 hod.

Oznamy:

  • študenti Bc. a Mgr. štúdia(vyššie ročníky, budú mať elektronický zápis) – čiže pošlete e-mailom doklad o zaplatení poplatku 13,-€ za ISIC – na základe toho vás zapíšeme a potom keď prídete do školy /výučba začína 20.9.2021/ prídete si na študijné odd. pre validačnú známku
  • Študenti 1Bc. budú mať zápis prezenčne na fakulte podľa informácii zaslanej mailom
  • E-mailom pošlete doklad o platbe – suma 13,-€ /10,-€ validačná známka + 3,-€ poplatok rektorát/:
  • (na číslo účtu: SK 96 8180 000000 7000 150 211), VS: 6480033, do správy pre prijímateľa napíšete meno a priezvisko
  • potvrdenie z internetbankingu budete posielať na mail nasledovne:
  • Bc študenti na mail: klara.babjakovauniba.sk
  • Mgr študenti na mail: marta.dybovauniba.sk

Zároveň vám preposielam aj žiadosť o IUKV /individuálna úprava kontaktnej výučby/ - túto žiadosť ak sa vás týka vyplníte  - potvrdíte a pošlete do 16.9.2021 – môžete mailom prípadne poštou.

Rozvrh bude zverejnený na web stránke fakulty – sledujte web stránku.

 

Mgr študenti novoprijatí cudzí ,čiže tí, čo prichádzajú z iných fakúlt neplatia 13,-€ ale 20,-€ - oni musia poslať mailom aj fotografiu – objednáme nový isic!