Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

inauguračná prednáška doc. PaedDr. Oľgy Kyselovičovej, PhD.


12. 09. 2022 14.29 hod.

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 20.10.2022 o 10.30 hod. v Aule prof. Stráňaia Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Nábr. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava uskutoční verejnú inauguračnú prednášku doc. PaedDr. Oľgy Kyselovičovej, PhD. pracovníčky Katedry gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov FTVŠ UK na tému: „Trendy vývoja športového aerobiku v kontexte vedeckých poznatkov“.