Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Rektorské voľno

rektor UK udelil študentom rektorské voľno dňa 28.02.2020 (piatok) od 12.00 h.


24. 02. 2020 07.54 hod.

Rektor UK udelil študentom rektorské voľno dňa 28.02.2020 (piatok) od 12.00 h.