Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Obhajoba rigoróznej skúšky

Obhajoba rigoróznej skúšky PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.


05. 11. 2020 08.00 hod.

Obhajoba rigoróznej práce sa uskutoční cez MS-Teams 6.11.2020 o 9 hod.

PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D. „Osobnostní vlastnosti, motivační vlastnosti a copingové strategie zvládání stresu u trenérů juda

školiteľ: doc. PhDr. et PaedDr. Tomáš Gregor, PhD

oponent: prof. PhDr. Josef Oborný, PhD.

 

Online prenos (MS Teams)