Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická konferencia (online)

koná sa dňa 16.4.2021 v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod.


15. 04. 2021 10.11 hod.

Vážení učitelia a milí študenti,

 

Dekan FTVŠ UK Vás srdečne pozýva na online Pedagogickú konferenciu 2021, ktorá bude 16.4.2021 od 10 do 12 hod. s nasledovným programom:

 

  1. Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti zamestnancov.
  2. Študijná problematika (počty študentov, študijné výsledky, stav štúdia).
  3. Vedeckovýskumná problematika a stav projektov.
  4. Akreditácia a vnútorný systém kvality.
  5. Diskusia (bude možné pýtať sa členov vedenia aj anonymne cez SLIDO)

 

Tešíme sa na Vašu účasť a dúfame, že táto akcia prispeje k zlepšeniu fungovania procesov na našej fakulte,