Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

TA-záverečné skúšky a obhajoba záverečnej práce lukostreľby I. kvalifikačného stupňa

lukostreľba I.stupeň-záverečné skúšky a obhajoba záverečnej práce


07. 11. 2019 09.33 hod.

Program záverečnej skúšky a obhajoby-lukostreľba pre I. stupeň-15.2.2020