Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Dekanské voľno počas prijímacej skúšky 2019

OZNAM ŠTUDENTOM TU!


04. 04. 2019 11.17 hod.

Počas prijímacej skúšky, 23.04-26.04.2019, bude na FTVŠ UK dekanské voľno.

Toto dekanské voľno sa nevzťahuje :

  • Na vyučovanie na iných kooperujúcich fakultách UK,
  • účasť študentov na praxi,
  • Na študentov 1 Mgr. učiteľstvo - bloková výučba
  • účasť študentov vybraných špecializácii, ktorí budú pomáhať na prijímacej skúške, ako dozor v určených termínoch

 

Viac informácii v prílohe


Súbory:
Dekanske_volno.pdf159 K