Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

PLAVECKÁ ŠTAFETA 100 X 100 m


29. 10. 2019 08.33 hod.UNIVERZÍT PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA
UNIVERZITNÉHO ŠPORTU NA SLOVENSKU

Usporiadateľ: SAUŠ v spolupráci s VŠK/VŠTJ

Termín: Od 13.11. 2019 do 22.11.2019. Termín konania súťaže je povinný organizátor nahlásiť na SAUŠ.

Miesto: V mieste univerzity alebo vysokej školy v Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Trnave a vo Zvolene.

Podmienka účasti:
Súťaže sa zúčastňujú študenti vysokých škôl na Slovensku a študenti maturitného ročníka stredných škôl. Štartovať môžu študenti (denní aj externí) všetkých foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ
v SR.
Vítaní sú súčasní aj bývalí akademickí plavci (veteráni) rôznych vekových kategórií, účastníci Olympiád, MS, ME bez vekového obmedzenia, učitelia a priaznivci akademického športu.

Prihlásené štafety súťažia za svoju Univerzitu (VŠ)

Ceny:
Víťazné štafety na 1. 2. 3. mieste podľa dosiahnutého času celej štafety 100 x 100 m dostanú pohár SAUŠ.

Prihlášky : Prihlasovanie štafiet predsedkyni ŠK plávanie SAUŠ prof. PaedDr. Yvette Macejkovej, PhD., e-mail: yvetta.macejkova@uniba.sk, a stk@saus.sk s termínom a miestom konania a zodpovedným pedagógom za akciu
konkrétnej univerzity (VŠ) do 28.10. 2019.


Súbory:
staf_100_saus.pdf204 K