Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Charitatívny MARS 2019 – úspešne realizovaný


05. 03. 2019 14.41 hod.

Tento rok sme znovu realizovali nádhernú dobročinnú akciu 2. ročník MARS 2019 24-H MARATÓN SO SCLEROSIS MULTIPLEX v spolupráci s Centrom pre liečbu Sclerosis multiplex II. neurologickej kliniky LF UK a UNB a  Neurologickým spolkom Kramáre po úspešnom prvom ročníku. Podujatie sa konalo na záver Bratislavských jarných prázdnin z 1. na 2. 3. 2019. Akcia bola organizovaná v spolupráci s nadačným fondom IMPULS (CZ) pod záštitou dekanov Lekárskej fakulty a Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Podujatie sa konalo súbežne na viacerých miestach Slovenska a v niektorých európskych krajinách. V Bratislave prebiehalo 24-hodín nepretržite. Má charitatívny rozmer, nakoľko získané prostriedky budú využité na financovanie a podporu pohybových aktivít pacientov s týmto ochorením. Cieľom podujatia bolo okrem zvýšenia úrovne povedomia o tomto závažnom ochorení u širokej verejnosti, zdôrazniť aj význam pohybovej aktivity ako neoddeliteľnej súčasti liečby. Podujatie bolo určené nielen pacientom s týmto ochorením ale aj ich blízkym, zdravotníckym pracovníkom a pacientskym združeniam. Privítali sme vysokú účasť širokej verejnosti. Na akcii sa zúčastnili aj významné osobnosti spoločenského a kultúrneho života ako náš slovenský spevák Denis Lacho a členka muzikálového divadla Nová Scéna Jana Lieskovská, ktorí robili našej akcii ambasádorov .

 

Ďakujeme všetkým sponzorom a dobrovoľníkom za ich nezištnú účasť na tomto krásnom podujatí.

Za organizátorov:   

Mgr. Barbora Bartolčičová, PhD.
MUDr. Ingrid Menkyová

 

Video tu.