Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019

v Aule prof. Straňaia o 12:00 hod.


20. 09. 2018 14.11 hod.