Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Jeden darca – sedem životov (diskusia o transplantácii orgánov)

23. novembra 2016 (streda) o 13.30 hod., Aula Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Odbojárov 10, Bratislava


Darovaním orgánov môže jeden darca zachrániť život až siedmim ľuďom. V rámci informačnej kampane Slovenskej transplantologickej spoločnosti na podporu darovania a transplantácie orgánov vás pozývame na diskusné fórum Jeden darca - sedem životov, ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 2016 o 13.30 hod. v Aule Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.

I. Prednášková časť – stručný úvod do problematiky

MUDr. Zuzana Žilinská, PhD. MHA – Sedem životov
MUDr. Martin Chrastina, PhD. – Darca orgánov. Teória a legislatíva v praxi
Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc. – Čakateľ na transplantáciu

II. Diskusia

Otázky možno podávať anonymne písomne, vopred, resp. priamo v auditóriu. Odpovede zo strany odborných lekárov a edukovaných pacientov po transplantácii obličky, srdca a pečene. Zapojením sa do diskusie máte možnosť získať malý vecný darček.

Srdečne vás všetkých pozývame!

Pridajte sa k udalosti na Facebooku UK!