Faculty of Physical
Education and Sport
Comenius University Bratislava

Staff

Mgr. Iľja Číž, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

doc. Mgr. Matej Chren, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
docent vysokej školy, univerzity
Publications

Mgr. Jana Kalčoková, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Adriana Krnáčová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
docent vysokej školy, univerzity
Publications

Róbert Mrázek

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
elektrotechnik, i. n.

Mgr. Peter Olej, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Elena Sulovská

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
referent v administratíve, i. n.
Publications

Mgr. Miloš Štefanovský, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications