Faculty of Physical
Education and Sport
Comenius University Bratislava

Staff

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
docent vysokej školy, univerzity
Publications

Mgr. Michal Bábela, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Tibor Balga, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Marcela Daubnerová

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
referent v administratíve, i. n.

doc. PhDr. PaedDr. Tomáš Gregor, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

PhDr. RNDr. Adriana Kaplánová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Bc. Stanislav Kraček, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Klaudia Kukurová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Martina Luptáková, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Olympia Mókušová

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
lektor vysokej školy, univerzity
Publications