Faculty of Physical
Education and Sport
Comenius University Bratislava

Staff

M.Sc. Ľudmila Oreská, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Zuzana Ružičková

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
referent v administratíve, i. n.

doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
docent vysokej školy, univerzity
Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

Mgr. Peter Schickhofer, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publications