Faculty of Physical
Education and Sport
Comenius University Bratislava

Staff

 1. ADC Hypothalamic inflammation at a crossroad of somatic diseases / Boris Mravec, Ľubica Horváthová, Alena Szelle Černáčková
  In: Cellular and Molecular Neurobiology. - Roč. 39, č. 1 (2019), s. 11-29
 2. ADC Cachexia induced by Yoshida ascites hepatoma in Wistar rats is not associated with inflammatory response in the spleen or brain / Alena Szelle Černáčková ... [et al.]
  In: Journal of Neuroimmunology. - č. 337 (2019), s. [1-8], Art. No. 577068
 3. ADC Effect of acute asenapine treatment on Fos expression in the forebrain structures under normal conditions and mild stress preconditioning in the rat / Zuzana Majerčíková ... [et al.]
  In: Brain Research Bulletin. - Vol. 108, September (2014), s. 60-66
 4. ADM Neuroinflammation and depressive disorder the role of the hypothalamus / Alena Szelle Černáčková ... [et al.]
  In: Journal of Clinical Neuroscience [elektronický dokument]. - Roč. 75 (2020), s. 5-10 [print]
 5. ADM Hypotalamický zápal a somatické choroby / Boris Mravec, Alena Szelle Černáčková
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 81/114, č. 3 (2018), s. 278-283
 6. ADN Clozapine impact on FosB/deltaFosB expression in stress preconditioned rats: Response to a novel stressor / Jana Osacká, Ľubica Horváthová, Alena Szelle Černáčková, Alexander Kiss
  In: Endocrine Regulations. - Roč. 53, č. 2 (2019), s. 83-92
 7. AFD Dlhodobé vystavenie miernemu stresu neovplyvňuje pôsobenie klozapínu na vybrané fyziologické a behaviorálne parametre / A. Černáčková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 116-121 [CD-ROM]
 8. AFD Klozapín odlišne ovplyvňuje expresiu c-Fos proteínu vo vybraných mozgových oblastiach po vystavení akútnemu stresu a novému stresoru po predchádzajúcom predstresovaní / Alena Černáčková ... [et al.]
  In: Zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-223-4304-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 173-178
 9. AFD Chronický stres modifikuje klozapínom ovplyvnenú aktivitu vybraných mozgových oblastí po vystavení novému stresoru / Alena Černáčková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 134-139 [CD-ROM]
 10. AFG Asenapine induces fos expression in basal nucleus of Maynert: correlation with mild stress preconditioning and the adjacent hypocretin and melatinin - concentrating hormone producing neurons in rats / Z. Majerčíková ... [et al.]
  In: 91. fyziologické dny [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 77 [online]
 11. AFH Does an unpredictable variable mild stress preconditioning interfere with effect of asenapine on the fos expression in neurons of selected frontal brain structures? / Z. Majerčíková ... [et al.]
  In: 90. fyziologické dni. - ISBN 978-80-223-3555-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 139
 12. AFH Asenapine effect on the central components of the hypothalamic pituitary adrenal (HPA) axis in rats exposed to a repeated unpredictable variable mild stress / Z. Majerčíková ... [et al.]
  In: 90. fyziologické dni. - ISBN 978-80-223-3555-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 138
 13. AFH Clozapine alters fos expression in selected brain areas induced by a novelty stressor after stress preconditioning / J. Osacká ... [et al.]
  In: 93. Fyziologické dni 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89046-98-0. - Prešov : Universum-EU, 2017. - S. 100 [online]
 14. AFH Vplyv rastu BP6-TU2 fibrosarkómu u potkanov na dynamiku expresie zápalových markerov vo vybraných hypotalamických jadrách / Alena Szelle Černáčková ... [et al.]
  In: 96. Fyziologické dni. - ISBN 978-80-8187-074-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2020. - S. 13-13
 15. BFA BP6-TU2 fibrosarcoma affects expression of inflammatory factors in the hypothalamus and circumventricular organs of the rat / Alena Szelle Černáčková, Ľubica Horváthová, Boris Mravec
  In: 95. Fyziologické dny [elektronický dokument]. - Praha : [s.n.], 2019. - S. X-XI [online]
 16. BFA May repeated mild stress preconditioning alter the effect of asenapine on the FOS expression in neurons of frontal brain areas? / Z. Majerčíková ... [et al.]
  In: NEURONUS 2014 : IBRO & IRUN Neuroscience Forum. - Krakow : [s.n.], 2014. - S. 58