Faculty of Physical
Education and Sport
Comenius University Bratislava

Staff

 1. AAB Bone metabolism response to various resistance exercises in pre- and postmenopausal women / Jana Kovárová, Dušan Hamar
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2015
 2. ADF Acute response of bone metabolism to various resistance exercises in women / Jana Kovárová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 55, č. 1 (2015), s. 11-19 [online]
 3. ADM Acute hormonal and neuromuscular response to different resistance loading in young preand middle-aged postmenopausal women / Matej Vajda ... [et al.]
  In: Gazzetta medica Italiana. Archivio per le scienze mediche. - Roč. 177, č. 9 (2018), s. 443-451
 4. AED Odozva kostného metabolizmu na rôzne formy silového zaťaženia žien / Jana Kovárová ... [et al.]
  In: Vedecké práce KVP a VS 2014 [elektronický dokument] : vedecký zborník. - ISBN 978-80-8105-598-0. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - S. 182-187 [CD-ROM]
 5. AED Elektromyostimulácia pre rozvoj sily seniorov / Jana Kovárová ... [et al.]
  In: Pohybová aktivita, šport a zdravý životný štýl [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8075-580-5. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2013. - S. 116-122 [CD-ROM]
 6. AED Metódy merania telesného tuku využívané v športovej praxi / Jana Kovárová ... [et al.]
  In: Vybrané biologické aspekty športovania detí a mládeže : vedecký zborník príspevkov z výsledkov grantovej úlohy VEGA č. 1/0194/15. - ISBN 978-80-89257-77-5. - Bratislava : ICM Agency, 2017. - S. 5-14
 7. AFD Acute bone turnover and exercise / Jana Kovárová, Dušan Hamar, Milan Sedliak
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 132-137 [CD-ROM]
 8. AFD Acute response of bone turnover to resistance exercise / Jana Kovárová
  In: Študentská vedecká konferencia 2015 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3847-9. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. - S. 43-54 [online]
 9. AFD Odozva kostného metabolizmu na rôzne formy silového zaťaženia pred- a postmenopauzálnych žien / Jana Kovárová
  In: Študentská vedecká konferencia 2013 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3409-9. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, 2013. - S. 145-151 [online]
 10. AFH Response of bone metabolism to various type of resistance loads / Jana Kovárová
  In: Strength training in weightlifting. - ISBN 978-80-89257-65-2. - Bratislava : ICM Agency, 2014. - S. 23-26
 11. AFK Response of bone metabolism to various resistance exercises in women - preliminary results / Jana Kovárová ... [et al.]
  In: European journal of sport studies. - Roč. 2, Supplement (2014), s. 95-95
 12. BDF Vplyv pohybovej aktivity na kosti / Jana Kovárová, Dušan Hamar
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 1 (2015), s. 23-26
 13. BEF Adaptácia kostného tkaniva na externé podnety / Jana Kovárová, Emöke Šteňová
  In: Vzpieranie 3. - učebné texty pre trénerov -. - ISBN 978-80-89257-66-9. - Bratislava : ICM Agency, 2014. - S. 15-24
 14. BEF Metabolizmus tukov v závislosti od intenzity a dĺžky trvania zaťaženia na bicyklovom ergometri / Jana Kovárová
  In: Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3234-7. - Bratislava : FTVŠ UK, 2012. - S. 55-64 [online]
 15. BFA Effect of different acute resistance loading on hormonal, neuromuscular and sclerostin response in pre- and postmenopausal women / Matej Vajda ... [et al.]
  In: Journal of scientific coaching for training. - Special issue (2016), s. 57-58
 16. BFB Markery kostného metabolizmu a telesné zaťaženie / Jana Kovárová, Matej Vajda
  In: Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva. - ISBN 978-80-89460-13-7. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2013. - S. 37-37
 17. DAI Bone metabolism response to various resistance exercises in pre- and postmenopausal women / Jana Kovárová ; školiteľ Dušan Hamar
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2015