Faculty of Physical
Education and Sport
Comenius University Bratislava

Staff

  1. AED Porovnanie úrovne vybraných kognitívnych schopností pravidelne športujúcej a nešportujúcej mužskej populácie / Stanislav Kraček, Petra Pačesová, Viktor Oliva
    In: Vedecké práce KSS a P 2015 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-733-5. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - S. 140-146 [CD-ROM] [online]
  2. AFD Zmeny parametrov rozsahu pohybu v hlbokom drepe do výponu pri rôznych veľkostiach vonkajšieho odporu v závislosti od pohybovej skúsenosti / Viktor Oliva ... [et al.]
    In: Kondičný tréning v roku 2017. - ISBN 978-80-8141-165-6. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2017. - S. 172-184
  3. AFG Performing experience and stability of range of motion in bottom position of squat / Viktor Oliva ... [et al.]
    In: European college of sport science [elektronický dokument] : book of abstracts of the 24th annual congress : Roč. 24. - ISBN 978-3-9818414-2-8. - Praha : European college of sport science, 2019. - S. 34-34 [online]