Faculty of Physical
Education and Sport
Comenius University Bratislava

Staff

 1. AAB Alternatívne metódy rozvoja a posudzovania nervovosvalových funkcií : stručný súhrn výsledkov projektu ITERREG IIIA "Pohyb bez hraníc". / Dušan Hamar ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2007
 2. ABB Sila a výkon pri rôznych rýchlostiach svalovej kontrakcie u športovcov vybraných špecializácií / Peter Schickhofer
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 44 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-1914-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 79-138 [online]
 3. ADC Jumping from a chair is a more sensitive measure of power performance in older adults than chair rising / Erika Zemková ... [et al.]
  In: Experimental aging research. - Roč. 42, č. 5 (2016), s. 418-430
 4. ADE The influence of time shifting on reaction abilities / Jana Lipková, Peter Schickhofer
  In: Homeostasis in health and disease. - Roč. 41, č. 5 (2001), s. 227-229
 5. ADE Changes of agility during the day / Jana Lipková, Peter Schickhofer, Helena Medeková
  In: Homeostasis in health and disease. - Roč. 40, č. 3-4 (2000), s. 158-159
 6. ADE Vplyv proprioceptívnej stimulácie na vybrané motorické schopnosti starších žien / Dušan Hamar ... [et al.]
  In: Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. - Roč. 14, č. 4 (2005), s. 166-174
 7. ADE Isokinetic Principle in Cycle Ergometry / Dušan Hamar ... [et al.]
  In: Sborník lékařský. - Roč. 95, č. 2 (1994), s. 115-122
 8. ADE Diurnal variation in strength and speed / Jana Lipková, Milan Sedliak, Peter Schickhofer
  In: Homeostasis in health and disease. - Roč. 41, č. 1-2 (2001), s. 76-77
 9. ADE Isokinetic cycle ergometer - application in sports medicine / Dušan Hamar, Oto Gažovič, Peter Schickhofer
  In: European journal of sports medicine. - Roč. 1, č. 0 (1995), s. 8-11
 10. ADF Denná a sezónna variabilita reakčných schopností a ich zmeny vplyvom časového posunu / Jana Lipková, Peter Schickhofer
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 13, č. 2 (2003), s. 37-40
 11. ADF Vek a dynamické rovnováhové schopnosti / Ľubica Böhmerová ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 4 (2019), s. 5-8
 12. ADF Acute response of bone metabolism to various resistance exercises in women / Jana Kovárová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 55, č. 1 (2015), s. 11-19 [online]
 13. ADF Silovo-rýchlostné schopnosti veslárov a karatistov / Peter Schickhofer
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 10, č. 1 (2000), s. 19-21
 14. ADF Parametre anaeróbnych schopností pri závesnom behu na bežiacom koberci a pri práci na izokinetickom bicyklovom ergometri / Erika Zemková, Dušan Hamar, Peter Schickhofer
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 10, č. 1 (2000), s. 16-18
 15. ADF Faktory podmieňujúce výkon na 2 000 m na veslárskom trenažéri / Peter Schickhofer
  In: Telesná výchova & šport. - Roč.20, č.3 (2010), s. 25-27
 16. ADF Izokinetický bicyklový ergometer - uplatnenie vo funkčnej diagnostike a rehabilitácii / Dušan Hamar, Oto Gažovič, Peter Schickhofer
  In: Slovenský lekár. - Roč. 4, č. 6-7 (1994), s. 41-44
 17. ADF Kinematické parametre hlbokého drepu študentov s rozdielnou pohybovou skúsenosťou / Peter Schickhofer, Matej Rybársky
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 4 (2016), s. 30-33
 18. ADF Funkčné parametre kajakárov v priebehu ročného tréningového cyklu / Oto Gažovič ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 5, č. 1-2 (1995), s. 53-56
 19. ADF Izokinetický bicyklový ergometer vo funkčnej diagnostike cyklistov / Dušan Hamar ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 6, č. 4 (1996), s. 11-14
 20. ADM Acute hormonal and neuromuscular response to different resistance loading in young preand middle-aged postmenopausal women / Matej Vajda ... [et al.]
  In: Gazzetta medica Italiana. Archivio per le scienze mediche. - Roč. 177, č. 9 (2018), s. 443-451
 21. AED Porovnanie výkonnosti a ekonomiky záberu vo veslovaní / Peter Schickhofer
  In: Od výskumu k praxi v športe : zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-4485-0. - Bratislava : STU, 2015. - S. [7 s.] [CD-ROM]
 22. AED Determinanty výkonu vo vrcholovom veslovaní / Peter Schickhofer
  In: Od výskumu k praxi v športe 2012 : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-227-3854-5. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 267-270
 23. AED Ekonomika veslovania rekreačných a vrcholových športovcov / Pavel Lackovič, Peter Schickhofer
  In: Od výskumu k praxi v športe 2013 [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej konferencie o športe : Roč. 18. - ISBN (elektronické) 978-80-227-4086-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013. - S. 149-158 [CD-ROM]
 24. AED Rozvoj vytrvalostných schopností mládeže v prípravnom období vo futbale / Peter Schickhofer, Lukáš Štrba
  In: Monitorovanie a regulovanie adaptačného efektu v rozličných obdobiach prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže. - ISBN 978-80-89257-74-4. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 114-123
 25. AED Diagnostika silových schopností I. / Peter Schickhofer, Ján Cvečka
  In: Vzpieranie pre rozvoj sily a kondície. Uplatnenie prostriedkov vzpierania v kondičnej príprave. - ISBN 978-80-89257-34-8. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 58-63
 26. AED Diagnostika silových schopností II. / Ján Cvečka, Peter Schickhofer
  In: Vzpieranie pre rozvoj sily a kondície. Uplatnenie prostriedkov vzpierania v kondičnej príprave. - ISBN 978-80-89257-34-8. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 64-70
 27. AED Pridané závažie a rovnováhové schopnosti / Ľubica Böhmerová ... [et al.]
  In: Šport a rekreácia 2019 : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-558-1415-5. - Nitra : Katedra telesnej výchovy a športu, 2019. - S. 14-19
 28. AED Výbušná sila horných a dolných končatín tenistov v cvikoch s a bez protipohybu / Lenka Potočárová, Peter Schickhofer
  In: Šport a zdravie 2011 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8094-962-4. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Pedagogická fakulta UKF. Katedra telesnej výchovy a športu, 2011. - S. 83-87 [CD-ROM]
 29. AED Vplyv pohybového zaťaženia v rýchlostnej kanoistike na svalovú nerovnováhu / Dušan Kutlík, Peter Schickhofer, Janka Lipková
  In: Pohybová aktivita a jej súvislosti s vybranými ukazovateľmi somatického, funkčného a motorického rozvoja : zborník prác VEGA 1/4508/07. - ISBN 978-80-89257-18-8. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. 27-37
 30. AED Zmena frekvencie záberov vo veslovaní v závislosti na disciplíne a hmotnostnej kategórii / Peter Schickhofer
  In: Pohybová aktivita, šport a zdravý životný štýl [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8075-580-5. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2013. - S. 223-229 [CD-ROM]
 31. AED Komplexná registrácia biomechanických parametrov v diagnostike silových schopností / Dušan Hamar ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 36 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-0905-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 171-181
 32. AED Lateralita a bilateralita pri práci na výskokovom ergometri / Jana Lipková, Peter Schickhofer
  In: Funkčné, morfologické a motorické aspekty laterality mladých športovcov, ich aktualizácia a možnosti ovplyvnenia v športovej príprave : zborník GÚ č. 1/7430/20. - ISBN 80-968252-9-1. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2001. - S. 35-45
 33. AFC Effect of vibration on the parameters of maximal isometric contraction / Dušan Hamar ... [et al.]
  In: Weightlifting and Strength Training. - Ipoh : Pro Muscle, Dept. of Education, 2000. - S. 81
 34. AFC Podiel práce dolných končatín na zábere na izokinetickom veslárskom trenažéri / Peter Schickhofer
  In: Sport a kvalita života 2008 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-4716-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - S. [4 s.]
 35. AFC Readjustment of postural stability after maximal exercise bouts on cycle ergometer and treadmill / Erika Zemkova ... [et al.]
  In: Scientific fundaments of human movement and sport practice. - ISBN 88-902030-0-5. - Bologna : Centro Universitario Sportivo Bolognese, 2005. - S. 199-200
 36. AFC Biomechanické parametre veslárskeho záberu / Peter Schickhofer, Pavel Lackovič
  In: Sport a kvalita života 2006 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-4145-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. -
 37. AFC Silové a anaeróbne schopnosti dolných končatín v priebehu ročného tréningového cyklu u hokejistov / Peter Schickhofer, Dušan Hamar
  In: Sport a kvalita života 2007 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-4435-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - S. [5 s.]
 38. AFC Monitorovanie biomechanických parametrov záberu na veslárskom ergometri / Peter Schickhofer, Dušan Hamar
  In: Pohyb a zdraví. - ISBN 80-244-0322-6. - Olomouc : Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, 2001. - S. 404-408
 39. AFC Špeciálne silové schopnosti v štruktúre šprintérskeho výkonu / Marián Vanderka ... [et al.]
  In: Kinantropologie 95. - ISBN 80-7184-170-6. - Praha : FTVS UK, 1995. - S. 118-125
 40. AFC Vplyv únavy na optimálnu frekvenciu otáčok na bicyklovom ergometri / Oto Gažovič ... [et al.]
  In: Kinantropologie 97 : Nové tváře - nové pohledy. - ISBN 80-902147-4-6. - Praha : FTVS UK, 1997. - S. 121-124
 41. AFC Effect of Weight Training with Different Velocity in Concentric Phase on Strength and Power / Oto Gažovič, Dušan Hamar, Peter Schickhofer
  In: International Conference on Weightlifting and Strength Training : Conference Book. - Jyväskylä : University of Jyväskylä, 1998. - S. 305-306
 42. AFC Vplyv rozdielnej metodiky tréningu na maximálnu silu a výkon / Oto Gažovič, Dušan Hamar, Peter Schickhofer
  In: Celostátní studentská vědecká konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie. - ISBN 80-7067-934-4. - Olomouc : FTK UP, 1998. - S. 41-44
 43. AFC A Simple System for Strength Testing and Feedback Monitoring of Weight Training / Dušan Hamar, Oto Gažovič, Peter Schickhofer
  In: International conference on weightlifting and strength training : conference book. - Jyväskylä : University of Jyväskylä, 1998. - S. 169-170
 44. AFC Zmeny parametrov silových schopností v priebehu prípravného obdobia u kajakárov / Peter Schickhofer, Dušan Hamar, Oto Gažovič
  In: Celostátní studentská vědecká konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie. - ISBN 80-7067-934-4. - Olomouc : FTK UP, 1998. - S. 128-131
 45. AFC Zmeny silových schopností a anaeróbnej kapacity v prípravnom a súťažnom období u hokejistov / Peter Schickhofer, Dušan Hamar
  In: Pohyb a zdraví. - ISBN 80-244-0004-9. - Olomouc : FTK UP, 1999. - S. 460-464
 46. AFC Vplyv únavy na maximálny ťahový výkon pri behu rozdielnou rýchlosťou / Erika Zemková, Dušan Hamar, Peter Schickhofer
  In: Pohyb a zdraví. - ISBN 80-244-0004-9. - Olomouc : FTK UP, 1999. - S. 568-571
 47. AFC Wingate test na izokinetickom bicyklovom ergometri / Peter Schickhofer
  In: Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. - ISBN 80-210-2573-5. - Brno : Pedagogická fakulta MU, 2001. - S. 47-50
 48. AFC Osobitosti odrazových schopností u rockenrollistov a rockenrollistiek / Erika Zemková ... [et al.]
  In: Pohyb a zdraví. - ISBN 80-244-0322-6. - Olomouc : FTK UP, 2001. - S. 522-525
 49. AFD Charakteristika najčastejšie používaných tréningových prostriedkov a metód vo veslovaní z hľadiska prevažujúceho energetického krytia / Václav Kacíř, Peter Schickhofer
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-3058-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2009. - S. 66-69
 50. AFD Optimálny časový protokol testu laktátovej krivky vo veslovaní / Peter Schickhofer, Michal Clementis
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 334-342 [CD-ROM]
 51. AFD Posudzovanie svalového výkonu v drepe : dynamometrická platňa versus izoinerčný dynamometer / Peter Schickhofer, Dušan Hamar
  In: Kondičný tréning v roku 2013. - ISBN 978-80-8141-044-4. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, Univerzita Mateja Bela KTVŠ FHV, 2013. - S. 236-240
 52. AFD Porovnanie vplyvu rôznych typov aeróbneho zaťaženia na funkčné parametre a výkon vo veslovaní / Václav Kacíř, Peter Schickhofer
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 978-80-227-2991-8. - Bratislava : STU, 2008. - S. 64-68
 53. AFD Nové metódy diagnostiky a rozvoja silových schopností / Peter Schickhofer
  In: Športová príprava mladých vzpieračov v podmienkach malých štátov. - 978-80-89257-26-3. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 121-129
 54. AFD Porovnanie silových schopností horných končatín tenistov v stabilných a nestabilných podmienkach / Peter Schickhofer, Lenka Ferková
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej výchove a športe [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3499-8. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2011. - S. 90-95 [CD-ROM]
 55. AFD Silové schopnosti dolných končatín a ich zmeny vplyvom proprioceptívnych podnetov / Peter Schickhofer ... [et al.]
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-2313-4. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005. - S. 122-123
 56. AFD Obezita a rovnováhové schopnosti / Ľubica Böhmerová ... [et al.]
  In: Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu : zborník príspevkov. - ISBN 83-89884-07-0. - Warszawa : Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018. - S. 45-52
 57. AFD Komparácia podmienok amatérskeho a profesionálneho veslovania / Schickhofer Peter
  In: Amaterizmus a profesionalizmus v športe. - ISBN 978-80-8113-017-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 134-136
 58. AFD Nové formy pohybových aktivít na zatraktívnenie telesnej výchovy a športu - veslársky trenažér / Peter Schickhofer
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3210-9. - Bratislava : STU, 2009. - S. 187-192
 59. AFD Rýchlosť lode vo veslovaní v závislosti na hmotnostnej kategórii a frekvencii záberov / Peter Schickhofer, Michal Clementis
  In: Od výskumu k praxi [elektronický dokument] : 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava, 29. - 30.11. 2012. - ISBN 978-80-227-3828-6. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2012. - S. 255-259 [CD-ROM]
 60. AFD Vplyv tréningu v dynamickom režime práce svalov predlaktia a ruky na silové schopnosti v športovom lezení / Peter Schickhofer, Štefan Bednár
  In: Kondičný tréning v roku 2012. - ISBN 978-80-88141-023-9. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, Univerzita Mateja Bela, 2012. - S. 194-209
 61. AFD Posudzovanie funkčných parametrov veslárov v priebehu ročného tréningového cyklu / Peter Schickhofer, Kristína Grmanová
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-2396-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. - S. 89-92
 62. AFD Parametre silových schopností veslárov sa kanoistov / Oto Gažovič, Dušan Hamar, Peter Schickhofer
  In: Zborník 1. vedecká konferencia študentov PDŠ a vedeckých ašpirantov. - Bratislava : FTVŠ UK, 1994. - S. 82-87
 63. AFD Parametre silových schopností v závislosti od rýchlosti svalovej kontrakcie / Peter Schickhofer, Dušan Hamar, Oto Gažovič
  In: Zborník 1. vedecká konferencia študentov PDŠ a vedeckých ašpirantov. - Bratislava : FTVŠ UK, 1994. - S. 77-81
 64. AFD Maximal effective force at various revolution rates on an isokinetic cycle ergometer in students and cyclists / Oto Gažovič ... [et al.]
  In: International conference on Physical education and sports of children and youth. - ISBN 80-967487-0-X. - Bratislava : FTVŠ UK, 1995. - S. 327-329
 65. AFD Zmeny parametrov silových schopností kajakárov v priebehu ročného tréningového cyklu / Oto Gažovič, Dušan Hamar, Peter Schickhofer
  In: Možnosti skvalitňovania telovýchovného procesu v súčasných podmienkach. - ISBN 80-901166-7-1. - Banská Bystrica : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1995. - S. 9-13
 66. AFD Changes of maximal force and power production at various velocities in period of pubertal growth / Peter Schickhofer, Dušan Hamar, Oto Gažovič
  In: International conference on Physical education and sports of children and youth. - ISBN 80-967487-0-X. - Bratislava : FTVŠ UK, 1995. - S. 379-382
 67. AFD Parametre sily, výkonu a rýchlosti pri drepe a výskoku s rôznymi hmotnosťami / Peter Schickhofer
  In: 2. vedecká konferencia študentov PGŠ : zborník. - Bratislava : FTVŠ UK, 1995. - S. 109-113
 68. AFD Poloha maximálneho výkonu pri drepe s rôznymi hmotnosťami činky / Peter Schickhofer
  In: 3. vedecká konferencia študentov PGŠ. - ISBN 80-967692-6-X. - Bratislava : FTVŠ UK, 1997. - S. 33-37
 69. AFD Posudzovanie silových schopností horných končatín veslárov v priebehu ročného tréningového cyklu / Peter Schickhofer
  In: Reakcia, adaptácia a zmeny stavov študentov na rozličné formy pohybového zaťaženia. - ISBN 80-227-2533-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. - S. 96-99
 70. AFD Účinky balančných cvičení na stabilitu postoja a vizuálnu spätnoväzobnú reguláciu polohy tela / Ľubica Böhmerová ... [et al.]
  In: Od výskumu k praxi [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie o športe. - ISBN 978-80-227-4910-7. - Bratislava : Spektrum STU , 2019. - S. 15-21 [CD-ROM]
 71. AFD Maximálny výkon ako ukazovateľ úrovne špeciálnych silových schopností / Peter Schickhofer
  In: Zborník z celoštátnej vedeckej konferencie doktorandov. - ISBN 80-967487-8-5. - Bratislava : FTVŠ UK, 1998. - S. 45-48
 72. AFD Efekt tréningu v hokeji a v karate na parametre anaeróbnych schopností / Erika Zemková, Peter Schickhofer, Dagmar Dzurenková
  In: Zborník z celoštátnej vedeckej konferencie doktorandov. - ISBN 80-967487-8-5. - Bratislava : FTVŠ UK, 1998. - S. 20-24
 73. AFD Parametre sily a výkonu pri rôznych rýchlostiach svalovej kontrakcie u vrhačov a karatistov / Peter Schickhofer, Dušan Hamar
  In: 60 rokov prípravy telovýchovných pedagógov na Univerzite Komenského v Bratislave : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-967487-9-3. - Bratislava : FTVŠ UK, 1999. - S. 61-64
 74. AFD Vplyv športovej prípravy v karate na maximálny ťahový výkon pri závesnom behu rozdielnou rýchlosťou / Erika Zemková, Dušan Hamar, Peter Schickhofer
  In: Telesná výchova, šport, výskum na prelome tisícročia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie = Physical education, sports, research at the break of the millenium. - ISBN 80-227-1286-8. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 1999. - S. 146-150
 75. AFG The effect of jumping on sensorimotor performance / Erika Zemková ... [et al.]
  In: ISEK 2010 : The XVIII Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology. - ISBN 978-87-7094-047-4. - Aalborg : ISEK, 2010. - S. 273
 76. AFG Diurnal and seasonal changes and influence of time shifting on reaction ability / Jana Lipková, Peter Schickhofer
  In: 79. fyziologické dny. Program & sborník abstraktů. - Plzeň : Lékařská fakulta UK, 2003. - S. 38
 77. AFG Parameters of Conconi test performed with constant time and constant work intervals / Peter Schickhofer, Dušan Hamar
  In: Medicina sportiva polonica. - Roč. 6, č. 1 (2002), s. 56
 78. AFG Isokinetic bicycle ergometer as a diagnostic tool in sports medicine / Dušan Hamar ... [et al.]
  In: FIMS 7th European Sports Medicine Congress. - Nicosia : FIMS, 1993. - S. 63
 79. AFG Wingate test in isokinetic and isoforce mode in elite cyclists / Ľudovít Komadel ... [et al.]
  In: FIMS 7th European Sports Medicine Congress. - Nicosia : FIMS, 1993. - S. 41
 80. AFG Postural sway response to different forms of resistance exercise / Erika Zemková ... [et al.]
  In: Book of abstracts of the 11th Annual congress the European college of sport science. - Lausanne : European college of sport science, 2006. - S. 309-309
 81. AFG Spätnoväzbové monitorovanie parametrov sily pri zvyšovaní účinnosti silového tréningu / Dušan Hamar, Oto Gažovič, Peter Schickhofer
  In: Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca : Abstrakta přednášek, 3. - Praha : Československá společnost tělovýchovného lékařství, 1994. - S. 92
 82. AFG The effect of 2 month of proprioceptive stimulation on strength abilities in elderly women / Peter Schickhofer ... [et al.]
  In: Book of abstracts of the 11th annual congress the European college of sport science. - Lausanne : European college of sport science, 2006. - S. 310-310
 83. AFG The effect of 3-month of proprioceptive stimulation on agility skills in elderly women / Erika Zemková ... [et al.]
  In: Book of abstracts : physical activity and successful aging. - Köln : Deutsche Sporthochschule, 2006. - S. 142
 84. AFG Ground Reaction Forces and Running Economy / Dušan Hamar, Oto Gažovič, Peter Schickhofer
  In: 25. FIMS World Congress : Abstract Book. - Athens : FIMS, 1994. - S. 30
 85. AFG Effective force and crank position relationship under various rates of pedaling on an isokinetic ergometer / Dušan Hamar ... [et al.]
  In: Medicine and science in sports and exercise, Suppl.. - Roč. 26, č. 5 (1994), s. 176-176
 86. AFG Cardiorespiratory Response to Heavy Resistance Exercise / Ľudovít Komadel ... [et al.]
  In: 25. FIMS World Congress : Abstract Book. - Athens : FIMS, 1994. - S. 1
 87. AFG Effect of proprioceptive stimulation on the parameters of maximal isometric contraction / Dušan Hamar ... [et al.]
  In: Medicine and science in sports and exercise, Suppl.. - Roč. 35, č. 5 (2003), s. S390-S390
 88. AFG Force exerted during a warm - up set affects the muscle performance in subsequent resistance exercise / Dušan Hamar, Oto Gažovič, Peter Schickhofer
  In: Medicine and science in sports and exercise, Suppl.. - Roč. 32, č. 5 (2000), s. 152
 89. AFG Kayak training and the ability to produce force and power at different velocities / Oto Gažovič, Dušan Hamar, Peter Schickhofer
  In: 8th FIMS European sports medicine congress. - Granada : FIMS, 1995. - S. 118-118
 90. AFG Feedback Monitoring of Strength Parameters in Weight Exercise - an Apporoach to Improve Efficiency of Training / Dušan Hamar, Oto Gažovič, Peter Schickhofer
  In: Asian Sports Medicine and Sports Science - Moving Towards the 21st Century. - Manila : AFSM, 1996. - S. 102
 91. AFG Kinetics of Cardiorespiratory Parameters During Heavy Resistance Exercise / Dušan Hamar, Oto Gažovič, Peter Schickhofer
  In: 9th European Congress on Sports Medicine. - [s.l.] : [s.n.]1997. - S. nestr.
 92. AFG Running from the aspect of laterality / Jana Lipková, Peter Schickhofer, Dušan Noga
  In: Homeostasis in health and disease. - Roč. 38, č. 2 (1997), s. 66
 93. AFG Disjunktívne reakčno-rýchlostné schopnosti v stave únavy po rôznych formách zaťaženia / Erika Zemková ... [et al.]
  In: Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. - Roč. 7, č. 3 (1998), s. 111
 94. AFG Cardiorespiratory kinetics during interval running and weight lifting / Dušan Hamar ... [et al.]
  In: Medicine and science in sports and exercise. - Roč. 31, č. 5 - Suppl. (1999), s. S334
 95. AFH Changes in reaction abilities in relation to chronotype / Janka Lipková, Peter Schickhofer
  In: XXXIXth interdisciplinary conference on experimental and clinical study of higher nervous functions. - Bratislava : [s.n.], 2003. - S. 9
 96. AFH Vplyv protipohybu na biomechanické parametre silových cvičení / Oto Gažovič, Dušan Hamar, Peter Schickhofer
  In: Telovýchovné lekárstvo na prahu tretieho tisícročia. - Bratislava : SOV, 2000. - S. 11-12
 97. AFH Vplyv akútnej únavy na biomechanické parametre silových cvičení / Peter Schickhofer, Dušan Hamar Oto Gažovič
  In: Telovýchovné lekárstvo na prahu tretieho tisícročia. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2000. - S. 25
 98. AFH Vplyv sériovej proprioceptívnej stimulácie na účinnosť svalového tréningu / Peter Schickhofer ... [et. al.]
  In: II. Višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. - Bratislava : Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 2004. - S. [1s.]
 99. AFH Body weight contribution to muscle power during / Peter Schickhofer
  In: Strength training in weightlifting. - ISBN 978-80-89257-65-2. - Bratislava : ICM Agency, 2014. - S. 19-22
 100. AFH Influence of training in a dynamic mode muscular work forearms on strength abilities in sport climbing / Peter Schickhofer, Štefan Bednár
  In: Fitness coach. - ISBN 978-80-8141-024-6. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela, 2012. - S. 19
 101. AFH Intervaly s rovnakým časom, resp. rovnakou prácou - vplyv na parametre Conconiho testu / Peter Schickhofer, Dušan Hamar
  In: Medicínske problémy súčasného športu. - Bratislava : Národný inštitút športu, 2002. - S. 1
 102. AFH Silové schopnosti dolných končatín u pacientov v skorom štádiu Parkinsonovej choroby / Peter Schickhofer ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva. - ISBN 978-80-8113-046-5. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2011. - S. 29-30
 103. AFH Frekvencia otáčok a maximálny výkon na izokinetickom bicyklovom ergometri / Oto Gažovič ... [et al.]
  In: Pohyb v terapii : Résumé celostátního sjezdu. - Hradec Králové : Československá společnost tělovýchovného lékařství, 1992. - S. 14
 104. AFH Analýza záberu na veslárskom trenažéri Concept II / Oto Gažovič, Dušan Hamar, Peter Schickhofer
  In: Fyziologické a klinické aspekty rekreačného a výkonnostného športu. - Bratislava : Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 1993. - S. 3-4
 105. AFH Kvantifikácia intenzity zaťaženia na veslárskom trenažéri Concept II / Peter Schickhofer, Dušan Hamar, Oto Gažovič
  In: Fyziologické a klinické aspekty rekreačného a výkonnostného športu. - Bratislava : Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 1993. - S. 11
 106. AFH Parametre sily u športovcov s rozdielnym zameraním silového tréningu / Peter Schickhofer, Dušan Hamar
  In: 37. východoslovenské lekárske dni : Súhrny prednášok. - Košice : Slovenská lekárska spoločnosť, 1998. - S. 14
 107. AFH Funkčné parametre kajakárov v priebehu ročného tréningového cyklu / Oto Gažovič, Dušan Hamar, Peter Schickhofer
  In: 37. východoslovenské lekárske dni : Súhrny prednášok. - Košice : Slovenská lekárska spoločnosť, 1998. - S. 15
 108. AFH Vertikálne sily pri rôznych rýchlostiach behu na bežiacom koberci / Oto Gažovič, Dušan Hamar, Peter Schickhofer
  In: Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. - Roč. 5, č. 3 (1996), s. 87
 109. AFH Izokinetický bicyklový ergometer v rehabilitácii po poraneniach kolena / Dušan Hamar, Oto Gažovič, Peter Schickhofer
  In: Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. - Roč. 5, č. 3 (1996), s. 88
 110. AFH Parametre silových schopností v priebehu prípravného obdobia u veslárov / Peter Schickhofer, Dušan Hamar, Peter Schickhofer
  In: Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. - Roč. 5, č. 3 (1996), s. 107
 111. AFH Intenzita silového tréningu a zmeny parametrov silovej vytrvalosti / Oto Gažovič, Dušan Hamar, Peter Schickhofer
  In: Národný kongres telovýchovného lekárstva. - Bratislava : Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 1998. - S. 38-39
 112. AFH Kinetika kardiorespiračných parametrov pri silovom zaťažení / Dušan Hamar, Oto Gažovič, Peter Schickhofer
  In: Národný kongres telovýchovného lekárstva. - Bratislava : Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 1998. - S. 15-16
 113. AFH Vzťah maximálneho svalového výkonu k vybraným silovým parametrom / Peter Schickhofer, Dušan Hamar
  In: Národný kongres telovýchovného lekárstva. - Bratislava : Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 1998. - S. 39
 114. AFH Funkčné parametre kajakárov v priebehu ročného tréningového cyklu / Oto Gažovič, Dušan Hamar, Peter Schickhofer
  In: Slovenský lekár. - Roč. 9, č. 4-5 (1999), s. 146
 115. AFH Výkon a index únavy pri Winngateskom teste na izokinetickom bicyklovom ergometri / Jana Lipková, Peter Schickhofer, Oto Gažovič
  In: 75. fyziologické dni pri príležitosti 50. výročia založenia Lekárskej fakulty v Košiciach. - Košice : Slovenská fyziologická spoločnosť SLS, 1999. - S. 82-83
 116. AFH Parametre sily u športovcov s rozdielnym zameraním silového tréningu / Peter Schickhofer, Dušan Hamar
  In: Slovenský lekár. - Roč. 9, č. 4-5 (1999), s. 146
 117. AFK Response of bone metabolism to various resistance exercises in women - preliminary results / Jana Kovárová ... [et al.]
  In: European journal of sport studies. - Roč. 2, Supplement (2014), s. 95-95
 118. AGI Komplexná diagnostika silových schopností : Záverečná správa čiastkovej úlohy RÚ MŠaV SR : Telesná kultúra a zdravý rozvoj človeka - oblasť vrcholového športu. / Dušan Hamar ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1993
 119. AGI Fyziologické, somatometrické a biomechanické faktory určujúce ekonomiku behu a chôdze / Dušan Hamar ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1993
 120. AGI Izokinetický bicyklový ergometer - uplatnenie vo funkčnej diagnostike a rehabilitácii : Záverečná správa grantovej výskumnej úlohy č. 1/1385/94. / Dušan Hamar ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1994
 121. BAB Terminologický slovník vied o športe / Július Kasa ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007
 122. BDF Čo je to parkúr? / Peter Schickhofer, Patrik Horváth
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 4 (2019), s. 47-49
 123. BDF Posudzovanie rýchlostno-silových a reakčno-rýchlostných schopností futbalistov / Dušan Hamar, Oto Gažovič, Peter Schickhofer
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 1 (2000), s. 23-27
 124. BDF Testovanie špeciálnej výkonnosti vo veslovaní / Peter Schickhofer
  In: NŠC revue - odborný časopis Národného športového centra. - Roč. 1, č. 2 (2005), s. 4-6
 125. BEF Využitie veslárskeho trenažéru na rozvoj pohybových schopností detí a mládeže / Peter Schickhofer
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-8113-006-9. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2009. - S. 125-129
 126. BEF Telesná hmotnosť a jej podiel na svalovom výkone v drepe so závažím / Peter Schickhofer
  In: Vzpieranie 3. - učebné texty pre trénerov -. - ISBN 978-80-89257-66-9. - Bratislava : ICM Agency, 2014. - S. 118-124
 127. BFA Effect of different acute resistance loading on hormonal, neuromuscular and sclerostin response in pre- and postmenopausal women / Matej Vajda ... [et al.]
  In: Journal of scientific coaching for training. - Special issue (2016), s. 57-58
 128. BFA Stroke rate in various boat classes in rowing depending on boat speed and weight categories / Peter Schickhofer, Michal Clements
  In: Sport and quality of life 2013 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-6439-3. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - S. 113 [CD-ROM]
 129. BFB Podiel telesnej hmotnosti na svalovom výkone v drepe so závažím / Peter Schickhofer, Dušan Hamar
  In: Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva. - ISBN 978-80-89460-13-7. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2013. - S. 35
 130. DAI Štruktúra silových schopností vo vybraných druhoch športu / Peter Schickhofer ; školiteľ Dušan Hamar
  Bratislava : [s.n.], 2014
 131. EDJ Fulbright Award pre výskum na FTVŠ UK / Peter Schickhofer
  In: Naša univerzita. - Č. 8 (2006), s. 9
 132. EDJ O činnosti a perspektívach Ústavu vied o športe / Peter Schickhofer
  In: Naša univerzita. - Č. 3 (2003), s. 7
 133. FAI Sports, physical activity and health [elektronický dokument] : . / zost. Peter Schickhofer, Gabriel Buzgó
  Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014