Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Poštová adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Referát medzinárodných vzťahov
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava

PhDr. RNDr. Adriana Kaplánová, PhD.

Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničnú spoluprácu

Miestnosť:Erasmus+ č.dv. 3
Telefón:+421 2 90179902
E-mail:adriana.kaplanovauniba.sk
Úradné hodiny:
Utorok14:00-15:30
Štvrtok14:30-16:00
 
Mgr. Marcela Rychtáriková

Administrátor ERASMUS+

Miestnosť:Erasmus+ č.dv. 3
Telefón:+421 2 90179902
Klapka (VoIP):17 9902
E-mail:erasmusfsport.uniba.sk
Úradné hodiny:
Pondelok8:30-12:30
Utorok8:30-12:30
Štvrtok10:00-14:00