Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Klub absolventov a priateľov FTVŠ UK

Dokumenty

 • Stanovy klubu
 • Prihláška
 • Podoba preukazu
 • Zápisnice
 • Galéria
 • Zoznam členov

Galéria

Informácie

Výška členského príspevku:

 • 25,‐€ pre členov do 70 rokov;
 • 10,‐€ do 80 rokov;
 • bezplatne nad 80 rokov.

Členské je potrebné uhradiť do 24.2.2014.

Číslo účtu: 292 590 8597/1100
Číslo v tvare IBAN: SK11 1100 0000 0029 2590 8597

Benefity v r. 2014:

 • zľava 50% z parkovného na r. 2014,
 • 50% zľava z ceny lístka na ples 2015 pre mimofakultných záujemcov,
 • bezplatný prenájom Akademického L‐klubu na akcie.