Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Rok 2023

Denný detský tábor pre deti od 6 do 14 rokov - LETO 2023

Športové prázdniny na FTVŠ UK

denné letné tábory 2023, v čase od 8:00 do 16:00

Vážení rodičia,
pozývame vaše deti na náš tradičný denný detský tábor Športové prázdniny na FTVŠ UK 2023. Cieľom je poskytnúť zaujímavý športový program, motivovať a budovať u detí pozitívny vzťah k pohybu. V rámci programu sa zameriavame na základy atletiky, gymnastiky, plávania, športových hier (basketbalu, futbalu, florbalu a i.), kanoistiky a tradičných aj netradičných pohybových hier. Deti majú zabezpečenú plnohodnotnú desiatu, obed, olovrant a pitný režim.

Podujatie je organizované pre deti od 6 do 15 rokov. V rámci jedného turnusu budú deti zaradené do 2 skupín, v ktorých bude náplň jednotlivých aktivít prispôsobená veku. Jedna skupina je určená pre deti od 6 do10 rokov a druhá pre deti od 10 do 15 rokov. Maximálna kapacita jedného turnusu je 40 detí.  Vzhľadom na limitovaný počet miest neváhajte a prihláste svoje deti čím skôr.


Podujatie sa bude realizovať v piatich turnusoch:

Terminy
1. turnus03.-07.07.202312 miest
2. turnus10.-14.07.20238 miest
3. turnus17.-21.07.20233 miest
4. turnus24.-28.07.202325 miest
5. turnus31.-04.08.2023vypredané
Ceny
Cena 1 dieťa179 €
Cena 2 súrodenci348 €
Cena 3 súrodenci517 €

Informácie ohľadom platby Vám budú zaslané na e-mail tri týždne pred začatím podujatia. Faktúra Vám bude vystavená, až po ukončení tábora.

PRIHLÁŠKA: 

  • Záväzná prihláška TU .        
  • Poučenie dotknutej osoby/jej zákonného zástupcu o spracovaní osobných údajov TU.

Prihlášky po 30.06.2023 budeme akceptovať (v prípade neobsadenia turnusu), ale nebude už možné dieťa už poistiť.

Storno podmienky:

  • 7 a menej dní pred nástupom 50% z ceny tábora
  • v prípade choroby dieťa nebudeme uplatňovať storno poplatku (je potrebné potvrdenie od lekára)
kontaktné údaje
zodpovedná osoba:Mgr. Eva Rýzková, PhD.
e-mail:prazdninyfsport.uniba.sk