Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

VEDENIE FTVŠ UK POĎAKOVALO BÝVALÝM PEDAGÓGOM FAKULTY ((zdroj: TA3)