Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie Marketingu a PR

Vedúci oddelenia

Mgr. Peter OLEJ, PhD.
E-mail:marketing.ftvsuniba.sk
Telefón:+421 905 767 674
Miestnosť:I-8

Grafik a jazyková úprava textov

doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD.
E-mail:anton.lednickyuniba.sk
Miestnosť:0-102

Správkyňa sociálnych sietí FTVŠ UK

Bc. Natália Lengyelová
E-mail:marketing.ftvsuniba.sk
Telefón: +421 918 649 491

Správkyňa sociálnych sietí FTVŠ UK

Bc. Kristína Fajerová, Dis. art
E-mail:marketing.ftvsuniba.sk
Telefón:+421 915 200 350

Správkyňa sociálnych sietí (zastúpenie za UK)

Mgr. Lujza Laudárová
E-mail:lujza.laudarovauniba.sk
Telefón:+421 2 9010 2105