Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Všeobecná učtáreň

Všeobecná učtáreň

Marcela Velková
E-mail:marcela.velkovauniba.sk
Tel.:
+421 2 9017 9914
Klapka (VoIP):17 9914
Miestnosť:
 10
Úradné hodiny
Pondelok:09:00-11:3012:30-14:00
Utorok:09:00-11:3012:30-14:00
Streda:09:00-11:3012:30-14:00
Štvrtok:09:00-11:3012:30-14:00
Piatok:09:00-11:3012:30-14:00