Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

COVID-19

Oznam DCpH

Dovoľujeme si Vás informovať o obnovení prevádzky Diagnostického centra profesora Hamara.  V súčasnosti poskytujeme fyzioterapiu v dočasne upravenom režime, a to po telefonickom dohovore na tel. čísle  0905 104 793.  

Samozrejmosťou je dodržanie hygienických opatrení odporúčaných Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Podmienkou poskytnutia termínu fyzioterapie je vypísanie priloženého čestného prehlásenia.